หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > าจารย์สาขาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
าจารย์สาขาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

admin phy
2018-04-17 09:19:25

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 อาจารย์สาขาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี