หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินรับสมัคร2562
รับสมัครนักศึกษาประจำปี 25562 รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 15 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562รายละเอ ...
2018-10-03 15:56:56
การประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
'เพลงขวัญ' นางสาวโยฐิตา จันทรส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 'อาโด่ง นายกัมพล กุรัม ...
2018-09-15 21:16:14
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เปิดหมวกขอรับเงินบริจาคในที่สาธารณะ เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทักษะชีวิต โดยเปิดหมวกขอรับเงิน ...
2018-06-07 11:31:13
จัดทำ มคอ.7 และประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพสาขาฯ
4-5 มิถุนายน 2561 อาจารย์สาขาฟิสิกส์ประยุกต์จัดทำ มคอ.7 และประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพสาขาฯ ...
2018-06-07 11:22:14
ศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ นำโดย ผศ.ดร.ณรงค์ สังวานะนที ไปศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและไ ...
2018-06-07 11:14:42
เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ นำโดย ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ อ.ธนัฐ กรอบทอง และ ดร.อรวรรณ ริ้วทอง จัดปฐมนิเทศเ ...
2018-05-10 09:46:58
คณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์ประยุกต์
คณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์ ...
2018-05-10 09:45:29
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ในการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2561 ...
2018-04-25 11:32:36
าจารย์สาขาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 อาจารย์สาขาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผ ...
2018-04-17 09:19:25
นักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ เครือข่ายร่วมใจตามรอยพ่อป่าเด็ง
นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ประยุกตฺ์ชั้นปีที่ 3 นำโดย ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ ไปศึกษาดูงาน ณ เครือข่ายร่วมใ ...
2018-04-08 15:59:21
ข่าวย้อนหลัง