หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าร่วมฟังเสวนา "ภาพอนาคตงานวิจัยพลังงาน"
นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าร่วมฟังเสวนา "ภาพอนาคตงานวิจัยพลังงาน"

admin phy
2018-03-15 19:39:48

15 มีนาคม 2561 นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าร่วมฟังเสวนา "ภาพอนาคตงานวิจัยพลังงาน" ในงานสัมมนา วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน ณ ห้องวอเตอร์เกตบอลรูม โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต กรุงเทพ