หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทำบุญสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 2562
ทำบุญสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 2562

admin phy
2019-11-06 08:54:19

"อิ่มบุญกันถ้วนหน้า"สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดพิธีทำบุญสาขา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมขนบทำเนียมประเพณีไทยด้านพระพุทธศาสนา ^-^