หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดทำ มคอ.7 และประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพสาขาฯ
จัดทำ มคอ.7 และประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพสาขาฯ

admin phy
2018-06-07 11:22:14

4-5 มิถุนายน 2561 อาจารย์สาขาฟิสิกส์ประยุกต์จัดทำ มคอ.7 และประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพสาขาฯ ณ ห้อง 26205 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี