หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าร่วมประกวดชุดรีไซเคิล ในงานลอยกระทง "อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม" 2562
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าร่วมประกวดชุดรีไซเคิล ในงานลอยกระทง "อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม" 2562

admin phy
2019-11-12 09:37:15

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษยากร อุ่นนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ นางสาวศิริพร สรรพอาสา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมประกวดชุดรีไซเคิล ในงานลอยกระทง "อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รางวัลชนะเลิศรองอันดับที่หนึ่งและรางวัลชนะเลิศรองอันดับที่สี่