หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ได้จัดพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ได้จัดพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562

admin phy
2019-11-12 09:42:03

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ได้จัดพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา