หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ เครือข่ายร่วมใจตามรอยพ่อป่าเด็ง
นักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ เครือข่ายร่วมใจตามรอยพ่อป่าเด็ง

admin phy
2018-04-08 15:59:21

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ประยุกตฺ์ชั้นปีที่ 3 นำโดย ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ ไปศึกษาดูงาน ณ เครือข่ายร่วมใจตามรอยพ่อป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน เพชรบุรี