หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

admin phy
2018-05-10 09:46:58

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ นำโดย ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ อ.ธนัฐ กรอบทอง และ ดร.อรวรรณ ริ้วทอง จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งจะฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 3/2560