หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ในสาขาวิชาในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ในสาขาวิชาในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

admin phy
2019-04-10 11:47:45

คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์และนักศึกษาบัณฑิตใหม่ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ในสาขาวิชาในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

1. ผศ.ดร.ณรงค์  สังวาระนที ได้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

2. ดร.วิชาญ  เลิศลพ  ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3. อาจารย์ณรัล ลือวรศิริกุล ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์