หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ ม. สำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ ม. สำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานกลาง

admin phy
2022-01-02 21:12:40


วันที่ 14 กันยายน 2563 

รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที เข้านิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

????นางสาวปัณพร หิรัญนวคุณ 

????และนางสาววชิรา ชายชุมดี  

ซึ่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานกลาง กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

????ขอขอบคุณ ร.ต.อ.ขจร กุลลา และ ว่าที่พ.ต.ต.หญิงสุภาพร บุญมาก จากกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้การดูแลนักศึกษาและให้การต้อนรับอาจารย์ในการนิเทศการฝึกงานครั้งนี้เป็นอย่างดี