หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

admin phy
2022-01-03 21:51:58

"มอส” พรภวิษย์ โอภาสเสรีชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ได้เข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี โดยได้รับโอกาสพิเศษให้เข้าร่วมฝึกฝนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการรับของการ ห้องรับยาเสพติด และออกสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งมอส oppaได้เล่าถึงความประทับใจที่ได้รับจากที่นี่ให้พวกเราฟังว่า..

????“ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านมานั้น ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับการฝึกประการณ์วิชาชีพที่ พิสูจน์หลักฐานนนทบุรี เพราะการฝึกประการณ์วิชาชีพครั้งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ และได้ปฏิบัติในสิ่งใหม่ที่ไม่เคยได้ทำมาก่อน เช่น การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจยาเสพติด การตรวจวัตถุพยานเพื่อหาลายนิ้วมือของคนร้าย ????????????????⌛️????????ผมจึงรู้สึกว่าได้ความรู้มากมายและได้มิตรภาพดีๆ จากพี่ๆ ทุกคนของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี ซึ่งทำให้ผมอยากเป็นตำรวจเลยครับ”????️‍♀️????⚖️????????????

????เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ซึ่งต้องเฝ้าระวังตามมาตรการการป้องกัน Covid-19 ทำให้อาจารย์ได้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ฯ ของนักศึกษากับหน่วยงานทางไกลแทน

????ในการนี้ สาขาวิชาและ ผศ.ดร.ณรัล ลือวรศิริกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ขอขอบพระคุณ???? พ.ต.อ.หญิง วิมลธรา พาลี นวท. (สบ.4) และ พ.ต.ท. ทศพร ทับทิม นวท. (สบ.3) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี รวมทั้งให้การต้อนรับอาจารย์ในการนิเทศฝึกงานครั้งนี้อย่างอบอุ่น นักศึกษาได้เรียนรู้การฝึกประสบการณ์การทำงานด้านต่างในการพิสูจน์หลักฐานต่างๆ และการตรวจประวัติอาชญากรรม ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะของตนเอง เพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการของนักศึกษา และต่อยอดในหลากหลายด้าน รวมทั้งการเลือกประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต????‍????????????