หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

admin phy
2022-01-03 21:54:24

ฟรีนค่ะ แป๋มค่ะ ออยค่ะ สามสาวสุดสตรองของสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์???? ได้รับโอกาสเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กองวัสดุวิศวกรรม กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร โดยได้เรียนรู้งานด้านการทดสอบวัสดุก่อสร้างว่าเป็นไปตามมาตราฐานสากล ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ ทฤษฎี และหลักการทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้งาน เช่น การทดสอบกําลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ การทดสอบการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของมอร์ตาร์ การทดสอบการไหลแผ่ การทดสอบความอุ้มน้ำของมอร์ตาร์ เป็นต้น ????‍????ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะของตนเอง และต่อยอดความสามารถของตนเองในหลากหลายด้าน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการของนักศึกษา และต่อเนื่องถึงการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต‍????‍????????

ทั้งนี้ พี่สาวจะมาบอกเล่าถึงความประทับใจในการฝึกงานที่นี่ ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกงานสุดฮิตของนักศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่า ที่อยากมีโอกาสเข้ามาฝึกงานที่ กองวัสดุวิศวกรรม กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ เรียกได้ว่าเป็นทายาทรุ่นที่ 4 แล้วที่ตามรอยรุ่นพี่ของสาขาฟิสิกส์ประยุกต์มาฝึกประสบการณ์ที่นี่

????‍????พี่แป๋ม : “เลือกมาฝึกประสบการณ์วิชีพที่กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานต่างๆ ของการทำหลังจากที่ได้เข้ารับการฝึกงานในหน่วยงานและได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการทำงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น ได้เรียนรู้มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน ในการทำปูนต่างๆ ได้มิตรภาพที่ดี และได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ในโลกของความจริง”????

????‍????พี่ออย : “ที่เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพราะที่นี่เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ทางด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกล และวิศวกรรม ทำให้หนูสนใจอยากเข้ามาฝึกงานที่นี่ หลังจากที่ได้เข้ารับการฝึกงานแล้วทำให้หนูเห็นขั้นตอนในการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น พี่ๆก็สอนงานได้อย่างละเอียด และเข้าใจง่าย ทำให้พวกเรามีความแม่นยำในการทำงานมากขึ้น และพวกพี่ๆมีความเป็นกันเอง ใจดี แล้วก็เอ็นดูพวกหนูมากๆ เลยค่ะ”????

????‍????พี่ฟรีน : “อันดับแรกต้องบอกก่อนเลยค่ะว่า ที่เลือกกลุ่มวัสดุก่อสร้างเพราะกลุ่มวัสดุก่อสร้างมีความสำคัญกับในยุคปัจจุบันมาก ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ตึก อาคารต่างๆ ????ก็ล้วนต้องใช้ความรู้ในด้านวัสดุก่อสร้าง หนูจึงเลือกมาฝึกประสบการณ์ที่นี่ และที่นี่ก็ไม่ทำให้หนูผิดหวังเลยค่ะ เพราะมาที่นี่ หนูได้ประสบการณ์ความรู้เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ การทดสอบวัสดุ อีกทั้งยังได้ความประทับใจมากมาย และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่ๆทุกคนที่กลุ่มวัสดุก่อสร้าง หนูรู้สึกประทับใจมากจริงๆค่ะ”????❤️

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ซึ่งต้องเฝ้าระวังตามมาตรการการป้องกัน Covid-19 ทำให้อาจารย์ได้ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ฯ ของนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์แทน ในการนี้ สาขาวิชา และรศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และรศ.ดร.อมรา อิทธิพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ขอขอบพระคุณ ดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์ ????????นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กองวัสดุและวิศวกรรมที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกฝน และดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีและให้การต้อนรับอาจารย์ในการนิเทศฝึกงานครั้งนี้อย่างอบอุ่น ซึ่งประสบการณ์ที่นักศึกษาของเราได้รับจะช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจ และการพัฒนาศักยภาพของตนเองยิ่งๆ ขึ้นไป