หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เปิดหมวกขอรับเงินบริจาคในที่สาธารณะ เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เปิดหมวกขอรับเงินบริจาคในที่สาธารณะ เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ

admin phy
2018-06-07 11:31:13

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทักษะชีวิต โดยเปิดหมวกขอรับเงินบริจาคในที่สาธารณะ เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ จำนวนเงินทั้งสิ้น 158,000 บาท

1.โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

จำนวน 100,000 บาท

2.โรงเรียนบ้านไชยมงคล 

จำนวน 20,000 บาท

3.บ้านพักคนชราวัดม่วง

จำนวน 20,000 บาท

4.บ้านพักคนชราโพธิ์กลาง

บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 45 ห่อ

จำนวน 18,000 บาท

ความสุขที่ส่งต่อจากใจถึงใจ