หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดร.อภิเชษฐ์ มณีวงษ์ แนะแนวการศีกษา
ดร.อภิเชษฐ์ มณีวงษ์ แนะแนวการศีกษา

admin phy
2019-03-07 21:16:34

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ดร.อภิเชษฐ์ มณีวงษ์ (ศิษย์เก่าและรุ่นพี่สาขาฟืสิกส์ประยุกต์) จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มาแนะนำทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อ ณ ประเทศเกาหลีแก่รุ่นน้องนักศึกษาสาขาชั้นปีที่ 1-4