หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ได้รับทุนเรียนดี
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ได้รับทุนเรียนดี

admin phy
2020-01-28 10:22:30

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโยษิตา โยปัดทุม ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มอบให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย และช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยพิธีมอบทุนการศึกษาได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา 

"น้องฟรีนแลนซ์" คนเก่งและคนดีที่ได้รับการสนับสนุนวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างและแรงบันดาลใจดีๆให้น้องๆ ต่อไป