หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ได้รับรับเกียรติบัตร ผู้มีความเสียสละและมีจิตอาสา
นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ได้รับรับเกียรติบัตร ผู้มีความเสียสละและมีจิตอาสา

admin phy
2020-01-28 10:28:54

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ขอแสดงความยินดีกับนายวรากร กันหาพันธ์ และนายวสันต์ คุณเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ที่ได้รับเกียรติบัตร ผู้มีความเสียสละและมีจิตอาสา ช่วยงานกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาโดยตลอด โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา???? Congratulations ????????????

#จิตอาสา

#เสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

#ฟิสิกส์

#ฟิสิกส์ประยุกต์ #AppliedPhysics