หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาฟิสิกส์ประยุกต์จัดโครงการศึกษาดูงานด้านฟิสิกส์ประยุกต์ให้แก่นักศึกษา
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์จัดโครงการศึกษาดูงานด้านฟิสิกส์ประยุกต์ให้แก่นักศึกษา

admin phy
2020-01-28 10:35:18

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาดูงานด้านฟิสิกส์ประยุกต์ให้แก่นักศึกษา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงาน ณ อุทยานพลังงานหมุนเวียน กฟผ. เขายายเที่ยง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 และต่อเนื่องด้วยโครงการเพิ่มทักษะชีวิตและการบริการวิชาการแก่ชุมชน


โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การวางแผน การทำงานร่วมกัน การฝึกฝนตนเองให้มีความเสียสละ มีน้ำใจแบ่งปัน มีจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ซึ่งในโครงการนี้ เริ่มต้นนักศึกษาได้มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม “ก่อการดี” โดยใช้เวลาช่วงเย็นหรือว่างหลังเลิกเรียน ทุกชั้นปีจะไปเปิดกล่องเพื่อขอรับบริจาคจากผู้ใจบุญในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เซ็นทรัลเวิร์ล ท่าน้ำนนท์ สีลม ฯลฯ เป็นเวลากว่า 23 วัน รวบรวมยอดเงินบริจาคร่วมบุญกว่า 156,539 บาท แล้วนำยอดเงินบริจาคทั้งหมดมอบให้แก่โรงพยาบาลสีคิ้วและโรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญ ชื่นใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ในการร่วมบุญกับสาขาในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพที่แข็งแรง สาธุ


นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังได้แสดงออกถึงพลังของนักศึกษาในการเป็นจิตอาสา บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ หลากหลายให้แก่โรงเรียนหนองบัว ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1. เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง โดยการจัดกิจกรรมบริการวิชาการติว O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก 6 โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ขอมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย


2. กิจกรรมสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ ทาสีสนามเด็กเล่นเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้โดยใช้ Brain-base learning ซึ่งสาขาวิชาขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สังวาระนทีจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศที่กรุณาให้แนวคิดและฝึกให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์การคิดคำนวณให้เป็นฐานเกมส์ที่เข้าใจง่าย สร้างจินตนาการและความสนุกให้แก่นักเรียน เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนต่อไป


3. จิตอาสาทาสีและบูรณะอาคารเรียนและห้องน้ำของโรงเรียน
ปิดโครงการด้วยกิจกรรมสุดท้ายสุดคลาสสิคในการสืบสาน เรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมไทย คณะนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมบ้านไทยญวณและวัดเขาจันทร์งาม เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นและศึกษาธรณีวิทยาจากภาพเขียน 4,000 ปี

#ให้ภาพเล่าเรื่องแล้วกัน
#โครงการเพิ่มทักษะชีวิตที่เด็กๆเรียกสั้นๆ ว่าค่ายอาสา
#ค่ายอาสาครั้งที่ 3 แล้ว สนุกขึ้นทุกปี
#ค่ายอาสาที่เรียนรู้นอกตำรา
#ค่ายอาสาที่ทำให้เราเรียนรู้ความสุขจากการเป็นผู้ให้
#เสียสละ ร่วมแรงและร่วมใจ