หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์ประยุกต์
คณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์ประยุกต์

admin phy
2018-05-10 09:45:29

คณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์ประยุกต์และห้องปฏิบัติการของสาขาต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานร่วมกัน