หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการบริการวิชาการ “ค่าย สนุกคิด เรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตย ด้วย STEM”
โครงการบริการวิชาการ “ค่าย สนุกคิด เรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตย ด้วย STEM”

admin phy
2019-01-31 20:00:46

          วันที่ 30 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และตัวแทนจาก 3 สาขาวิชา พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “ค่าย สนุกคิด เรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตย ด้วย STEM” ณ โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  

          ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว มีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สนับสนุนและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เติมเต็มศักยภาพของเด็กในวัยเรียนให้สามารถปรับตัว แก้ไขปัญหา เตรียมพร้อมเพื่อที่จะก้าวไปสู่สังคมในวันข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ