หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศึกษาดูงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ศึกษาดูงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

admin phy
2019-02-01 10:13:43

     วันที่ 30 มกราคม 2562 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ นำโดย ผศ.ดร.อมรา อิทธิพงษ์ จัดโครงการศึกษาดูงานแก่นักศึกษาในสาขา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับรายวิชา ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพมหานคร และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ จังหวัดนครนายก