หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

admin phy
2018-09-15 21:16:14

'เพลงขวัญ' นางสาวโยฐิตา จันทรส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 'อาโด่ง นายกัมพล กุรัมย์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ดาว-เดือน สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ในการประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science Ambassador :The diamond of Science ในวันที่ 15 กันยายน 2561