หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์จัดโครงการศึกษาดูงานด้านฟิสิกส์ประยุกต์ให้แก่นักศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาดูงานด้านฟิสิกส์ประยุกต์ให้แก่นักศ ...
2020-01-28 10:35:18
นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ได้รับรับเกียรติบัตร ผู้มีความเสียสละและมีจิตอาสา
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ขอแสดงความยินดีกับนายวรากร กันหาพันธ์ และนายวสันต์ คุณเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ส ...
2020-01-28 10:28:54
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ได้รับทุนเรียนดี
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโยษิตา โยปัดทุม ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2020-01-28 10:22:30
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ได้จัดพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ได้จัดพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และส่งเส ...
2019-11-12 09:42:03
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าร่วมประกวดชุดรีไซเคิล ในงานลอยกระทง "อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม" 2562
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษยากร อุ่นนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ นางสาวศิริพร สรรพอาสา นักศึกษาชั้นป ...
2019-11-12 09:37:15
ทำบุญสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 2562
"อิ่มบุญกันถ้วนหน้า"สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2019-11-06 08:54:19
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบอ.ที่ปรึกษา
Welcome to Applied Physics ยินดีต้อนรับน้องๆ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ วันนี้ (26 ก.ค. 62) เข้าพบผศ.ดร.อมร ...
2019-07-26 22:29:16
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วนที่ 19 มิถุนายน 2562 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศ ...
2019-06-19 18:49:37
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ 2561
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง ...
2019-06-04 16:39:33
เสนอผลงานวิจัย ICBTS 2019
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ธนัฐ กรอบทองและเจ้าหน้าที่สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ได้เดินทางไปนำเส ...
2019-05-16 11:09:59
ข่าวปัจจุบัน