หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

admin phy
2020-10-02 10:37:59

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโยษิตา โยปัดทุม นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิธีมอบทุนการศึกษาได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563